Banks: ธนาคารไทยพาณิชย์

ทำบัตร travel card scb ใช้จ่ายสะดวกทุกการเดินทาง
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด (แต่มีค่าเปิดบัตร 200 บาท)
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
วงเงินสูงสุด
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
15 ปีขึ้นไป
บัตร travel card scb เหมาะกับใครเช็คเลย!
เงินทันเด้อบริการสินเชื่อเงินด่วนออนไลน์ได้เงินจริง
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 33% ต่อปี
วงเงินสูงสุด
สูงสุด 1 แสนบาท
อายุผู้กู้
ระหว่าง 20-65 ปี
สมัครเงินทันเด้อบริการสินเชื่อผ่านแอพในปี 2024

ประวัติธนาคารไทยพาณิชย์..ผู้เป็นธนาคารแห่งแรกของประเทศไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็น ธนาคารแห่งแรกของประเทศไทย ประวัติโดยย่อธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด มหาชนที่น่าสนใจอย่างไรบ้าง 

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ – จุดเด่นโครงสร้างองค์กรธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์มีโครงสร้างองค์กรธนาคารไทยพาณิชย์ หรือที่เรียกว่า Organization Chart เป็นลำดับขั้นตอน ลำดับแรกเรียกว่าเป็นคณะกรรมการบริษัทจะเป็นในกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุดธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด มหาชน ลำดับต่อมาแบ่งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารซึ่งจะทำหน้าที่แตกต่างกัน โครงสร้างองค์กรธนาคารไทยพาณิชย์ในภาคส่วนตรงนี้จะมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อทำการดูแลเกี่ยวกับการกำกับกิจการในแผนกต่างๆลงมา เช่นแผนกสายงานการค้าหลักทรัพย์ สายงานด้านการวิจัย สายงานด้านไฟแนนซ์ สายงานด้านการวางแผนกลยุทธ์ และสายงานด้านDigital Asset Group เป็นต้น ซึ่งรายละเอียดการดำเนินกิจการเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินพื้นฐานทั่วไป 

ธนาคารไทยพาณิชย์..ผู้เป็นธนาคารแห่งแรกของประเทศไทย

หากจะถามว่าที่ไหนคือธนาคารแห่งแรกของประเทศไทย คำตอบก็คือธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของสถาบันการเงินแห่งนี้ ไทยพาณิชย์ เดิมทีชื่อว่า สยามกัมมาจล ซึ่งมีการก่อตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยพระบรมราชานุญาตก่อตั้งขึ้นเมื่อ 30 มกราคม 2449 มีบทบาทสำคัญเกี่ยวข้องกับประเทศไทยในแง่ต่างๆมากมายและต่อมาก็ได้พัฒนากลายมาเป็นชื่อธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด มหาชน Siam Commercial Bank ถือเป็นธนาคารพาณิชย์เอกชน มีบริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ธุรกรรมทางการเงินขั้นพื้นฐานอย่างครอบคลุม โดยมีวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการเป็นยุทธศาสตร์หลักนั่นคือการกลายเป็นธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด การให้บริการนั้นมีความครอบคลุมและพัฒนาต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้ง 

Siam Commercial Bank ในปัจจุบันมีเปอร์เซ็นต์ของผู้ถือหุ้นไล่เรียงตามลำดับโดยผู้ที่ถือหุ้นมากที่สุดคือ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีจำนวนหุ้นคือ 23.58 ผู้ถือหุ้นไทยพาณิชย์อันดับ 2 ได้แก่ กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ 11.66 เปอร์เซ็นต์ และสำนักงานประกันสังคม ยังถือเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารแห่งนี้ด้วยเช่นกัน  ผู้ที่สนใจเข้าไปดูรายละเอียดรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายได้สามารถเข้าไปติดตามได้ที่ https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/SCB/company-profile/major-shareholders

ธนาคารไทยพาณิชย์ช่องทางให้บริการติดต่อ

ช่องทางให้บริการติดต่อของธนาคารไทยพาณิชย์ จะสามารถติดต่อได้หลากหลายช่องทางโดยเป็นไปทั้งทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นแอพธนาคารไทยพาณิชย์ scbeasy Application ช่องทางการติดต่อออนไลน์ผ่านทาง Official LINE Account ธนาคารไทยพาณิชย์โทร SCB CALL CENTER 0 2777 7777 ซึ่งจะเป็นการขอรับบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมงโดยที่หากใครต้องการติดต่อกับธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาที่อยู่ใกล้บ้านของท่านก็สามารถค้นเจอได้ผ่านทาง Google Map ก็ได้เช่นกัน 

Scroll to Top